dimecres, 8 de setembre del 2010

Treball entorn del concepte/dimensió Identitat i Territori


L’activitat consisteix a preparar una exposició oral en grups de tres persones, de 5 minuts de durada sobre un aspecte/dimensió del concepte de Identitat/territori.

Si voleu podeu llegir:Les pautes de treball a: http://pers.blanquerna.url.edu/jordisimon/guiaterritori2011.pdf

El document d'avauluació a: http://pers.blanquerna.url.edu/jordisimon/avaluacioterritori2010.pdf


Dossier d’aprenentatge en format bloc

Treball individual


Des del mòdul, el dossier d’aprenentatge es considera una eina d’aprenentatge de gran valor ja que la seva correcta realització permet posar en pràctica tant aspectes de gestió de la informació com d’expressió escrita i digital.

Per a la realització del dossier s’emprarà un bloc d’accés obert, que es crearà emprant Blogger.

L’estudiant registrarà en diverses entrades, correctament redactades i classificades mitjançant etiquetes, els aprenentatges més significatius realitzats al llarg del semestre.

Les entrades han de referir-se, entre d'altres, als aspectes següents:
 • Exercicis de tipus pràctic realitzats a l'aula
 • Resums, comentaris o ampliació dels continguts del temari
 • Ressenyes i comentaris sobre espais i recursos web
 • Presentació de notícies d'actualitat referides a les TIC
 • Reflexions sobre el propi procés d'aprenentatge

Cal tenir especial cura en:
 • Expressar-se amb claredat i correcció formal
 • Emprar de forma coherent diversos recursos multimèdia (imatges, sons, vídeo)
 • Etiquetar correctament les entrades a fi de poder identificar amb facilitat els continguts de cada matèria i dels diversos temes
Es recomana que les entrades tinguin 3 parts (si s'escau pel tema):

 • Descripció, del tema, eina o estratègia treballada
 • Reflexió, al voltant de les implicacions o possibilitats del tema
 • Ampliació, a partir de la recerca i aprofundiment al voltant del tema
L’estudiant podrà fer servir el seu propi dossier d’aprenentatge en una part de l’examen del mòdul, en la qual tindrà accés a la Xarxa.