dijous, 13 d’octubre del 2011

Publicació col·laborativa sobre comunicadors TIC

En aquesta activitat les TIC (Google doc, blog o wiki segons el cas) s’utilitzaran com eines de treball col·laboratiu
Es treballarà en petit grup (de 5-6 components) per aprofundir sobre un comunicador que tingui presència a la xarxa i que preferentment treballi temes TIC.
Per trobar aquest comunicador, l'estudiant pot partir del twitter del seu professor i mirar a quines persones segueix, quins temes treballen, quines eines utilitzen per publicar a la xarxa, si apareixen a altres mitjans,...
Caldrà que els estudiants cerquin i seleccionin informació sobre el tot el mencionat en el paràgraf anterior, discuteixin la idoneïtat de les fonts escollides utilitzant l'eina de treball col·laboratiu escollida.
Més enllà dels continguts treballats, que en general no formaran part del temari de les assignatures, es valorarà el treball col·laboratiu i l’ús de les eines i dels recursos, ja siguin lingüístics o tecnològics.
El grup realitzarà diverses aproximacions al comunicador escollit a partir de les eines i recursos que es vagin treballant a les assignatures del mòdul: el tema en imatges, seguiment del tema a través de la sindicació de continguts, presentació del tema amb documents de Google, Prezi... El treball realitzat pels grups es compartirà a la claase a travès del mitjà que cada professor indiqui.

Important. Com que la tasca és de mòdul, en el treball, caldrà que hi hagi, obligatòriament, un apartat on es valori el comunicador triat a partir dels continguts treballats a COED. Aquesta valoració és farà a l'igual que la resta del treball utilitzant algun dels recursos treballats a GTIC.

Temporització: Al llarg del mes de setembre es formaran els grups de treball i es presentaran els continguts bàsics relacionats amb la creació i edició de blogs (o wikis) i el treball col·laboratiu. A finals de setembre s'haurà d'haver triat el comunicador a treballar i entre octubre i novembre els grups aniran realitzant la tasca i col·laborant entre ells en el format triat. Algunes dde les feines fetes s'aniran comentant a classe. La darrera setmana de novembre o la primera de desembre (segons el calendari de cada grup) es realitzarà la mostra d’aprenentatges.

divendres, 9 de setembre del 2011

Document digital de seguiment de l’estudiant (DSE)


Presentació 

La narració continuada dels aprenentatges realitzats permetrà a l’estudiant prendre consciència dels processos personals associats a l’adquisició de competències i al tutor realitzar un guiatge en aquest procés.

La millora del nivell de domini de cada competència es pot donar a partir d’experiències molt diverses: llegir un llibre, veure una pel·lícula, visitar un museu, tenir una conversa... i també a partir de les activitats de seminari com les posades en comú, els debats, els exercicis i treballs, les estades de pràctiques o visites a centres educatius i d’altres activitats.

El DSE, realitzat en format de diari d’aprenentatge, facilitarà el diàleg amb el tutor de seminari o de pràctiques al voltant d’aquesta narració i complementarà, en cap cas substituint, les tutories individuals i les posades en comú portades a terme al seminari.

Orientacions d’ús 
  • El document es crearà emprant el servei Documents de Google i s’identificara amb el nom: DSE. Nom i cognoms (de l’estudiant) 
  • Caldrà compartir el document amb el tutor de seminari emprant la seva adreça de GMail 
  • En un primer apartat, a la part superior del document, es consignaran les dades següents: curs, semestre, grup, nom i cognoms del tutor i nom i cognoms de l’estudiant 
  • A continuació hi haurà la narració de l’estudiant, que es realitzarà en el DSE a partir de la següent estructura:
    • Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit 
    • Competències vinculades a l’activitat 
    • Enllaç (quan sigui possible: lectures, exercicis i treballs publicats en línia)
Aquesta estructura es repetirà per a cadascuna de les activitats.

El guiatge del tutor i les interaccions amb l’estudiant es realitzaran a partir del sistema de comentaris (Insereix - comenta) que es visualitzarà en forma de converses a la part dreta del document. En cada cas caldrà acordar amb el tutor/a la forma d’utilitzar el DSE i la freqüència d’ús òptima. Tant els tutor com l’estudiant podran realitzar el seguiment de les converses a partir de Documents de Google o dels missatges rebuts al GMail (cada comentari genera un missatge).

Exemple (el text que hi ha a continuació es pot copiar/enganxar al propi DSE)


Document de seguiment de l’estudiant (DSE)
Curs: Semestre: Grup: Tutor:
Estudiant:

_________________________
Activitat 1 (títol)

Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit:Competències vinculades:Enllaç:


_________________________
Activitat 2 (títol)

Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit:Competències vinculades:Enllaç:


_________________________
...

dimarts, 17 de maig del 2011

El compte de correu "institucional" sempre està ple?

Una solució a aquests problemes és configurar el correu de gmail per a que llegeixi i buidi tots els nostres comptes de correu i ens els mostri correctament etiquetats a la safata d'entrada de gmail. A més podem dira a gmail que envii correu a través dels diferents comptes que li configurem

Moltes persones tenen varis comptes de correu electrònic i han d'obrir diferents entorns per a poder-los consultar, la qual cosa reporta una perdua important de temps. A més el correu que aporta la institució en la que treballen o estudien o... acostuma a ser d'una grandària bastant reduïda i sempre s'ha d'anar buidant i s'ha de reenviar a un altre compte de correu per a poder-lo guardar.

Tot plegat es configura des de gmail i heu de coneixer l'adreça del vostre servidor de correu (el servidor pop) que per exemple el de Blanquerna seria mail,blanquerna.url.edu de fet la majoria segueixen la mateixa normativa: pop.+domini del servidor o també mail.+domini del servidor.

De fet el millor és mirar aquest tutorial:

(Si no veus bé el video el pots visualitzar directament a youtube en HD)