divendres, 9 de setembre del 2011

Document digital de seguiment de l’estudiant (DSE)


Presentació 

La narració continuada dels aprenentatges realitzats permetrà a l’estudiant prendre consciència dels processos personals associats a l’adquisició de competències i al tutor realitzar un guiatge en aquest procés.

La millora del nivell de domini de cada competència es pot donar a partir d’experiències molt diverses: llegir un llibre, veure una pel·lícula, visitar un museu, tenir una conversa... i també a partir de les activitats de seminari com les posades en comú, els debats, els exercicis i treballs, les estades de pràctiques o visites a centres educatius i d’altres activitats.

El DSE, realitzat en format de diari d’aprenentatge, facilitarà el diàleg amb el tutor de seminari o de pràctiques al voltant d’aquesta narració i complementarà, en cap cas substituint, les tutories individuals i les posades en comú portades a terme al seminari.

Orientacions d’ús 
  • El document es crearà emprant el servei Documents de Google i s’identificara amb el nom: DSE. Nom i cognoms (de l’estudiant) 
  • Caldrà compartir el document amb el tutor de seminari emprant la seva adreça de GMail 
  • En un primer apartat, a la part superior del document, es consignaran les dades següents: curs, semestre, grup, nom i cognoms del tutor i nom i cognoms de l’estudiant 
  • A continuació hi haurà la narració de l’estudiant, que es realitzarà en el DSE a partir de la següent estructura:
    • Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit 
    • Competències vinculades a l’activitat 
    • Enllaç (quan sigui possible: lectures, exercicis i treballs publicats en línia)
Aquesta estructura es repetirà per a cadascuna de les activitats.

El guiatge del tutor i les interaccions amb l’estudiant es realitzaran a partir del sistema de comentaris (Insereix - comenta) que es visualitzarà en forma de converses a la part dreta del document. En cada cas caldrà acordar amb el tutor/a la forma d’utilitzar el DSE i la freqüència d’ús òptima. Tant els tutor com l’estudiant podran realitzar el seguiment de les converses a partir de Documents de Google o dels missatges rebuts al GMail (cada comentari genera un missatge).

Exemple (el text que hi ha a continuació es pot copiar/enganxar al propi DSE)


Document de seguiment de l’estudiant (DSE)
Curs: Semestre: Grup: Tutor:
Estudiant:

_________________________
Activitat 1 (títol)

Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit:Competències vinculades:Enllaç:


_________________________
Activitat 2 (títol)

Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit:Competències vinculades:Enllaç:


_________________________
...