dijous, 13 d’octubre del 2011

Publicació col·laborativa sobre comunicadors TIC

En aquesta activitat les TIC (Google doc, blog o wiki segons el cas) s’utilitzaran com eines de treball col·laboratiu
Es treballarà en petit grup (de 5-6 components) per aprofundir sobre un comunicador que tingui presència a la xarxa i que preferentment treballi temes TIC.
Per trobar aquest comunicador, l'estudiant pot partir del twitter del seu professor i mirar a quines persones segueix, quins temes treballen, quines eines utilitzen per publicar a la xarxa, si apareixen a altres mitjans,...
Caldrà que els estudiants cerquin i seleccionin informació sobre el tot el mencionat en el paràgraf anterior, discuteixin la idoneïtat de les fonts escollides utilitzant l'eina de treball col·laboratiu escollida.
Més enllà dels continguts treballats, que en general no formaran part del temari de les assignatures, es valorarà el treball col·laboratiu i l’ús de les eines i dels recursos, ja siguin lingüístics o tecnològics.
El grup realitzarà diverses aproximacions al comunicador escollit a partir de les eines i recursos que es vagin treballant a les assignatures del mòdul: el tema en imatges, seguiment del tema a través de la sindicació de continguts, presentació del tema amb documents de Google, Prezi... El treball realitzat pels grups es compartirà a la claase a travès del mitjà que cada professor indiqui.

Important. Com que la tasca és de mòdul, en el treball, caldrà que hi hagi, obligatòriament, un apartat on es valori el comunicador triat a partir dels continguts treballats a COED. Aquesta valoració és farà a l'igual que la resta del treball utilitzant algun dels recursos treballats a GTIC.

Temporització: Al llarg del mes de setembre es formaran els grups de treball i es presentaran els continguts bàsics relacionats amb la creació i edició de blogs (o wikis) i el treball col·laboratiu. A finals de setembre s'haurà d'haver triat el comunicador a treballar i entre octubre i novembre els grups aniran realitzant la tasca i col·laborant entre ells en el format triat. Algunes dde les feines fetes s'aniran comentant a classe. La darrera setmana de novembre o la primera de desembre (segons el calendari de cada grup) es realitzarà la mostra d’aprenentatges.