dimarts, 13 d’octubre del 2009

Eines de suport al pensament: creació de mapes conceptuals

Els mapes conceptuals

La creació d'un mapa conceptual ens pot ajudar a organitzar els nostres coneixements i a ampliar la nostra perspectiva en relació a un tema. Habitualment, la creació del mapa passa per diversos estadis: selecció i jerarquització de conceptes (fer una llista i ordenar-la), reflexió sobre la relació cada concepte amb tots els altres (cercar els connectors), concepció d'una representació gràfica adequada (dibuixar el mapa de forma clara, entenedora i coherent)...

En altres ocasions elaborem el mapa a partir d'una estratègia menys sistemàtica. En aquests casos solem partir d'un concepte i anem afegint, un a un els altres i els connectors corresponents. Per acabar, ordenem el mapa i ressituem els conceptes de forma coherent.

La construcció d'un mapa conceptual és doncs un procés intel·lectual que facilita un aprenentatge significatiu en la mesura en que ens ajuda a integrar els nous coneixements en els nostres esquemes mentals.

Des del punt de vista tècnic, el mapa es pot crear amb qualsevol editor gràfic però hi ha diversos programes que ens ajudaran a crear el mapa de manera més eficient. Un dels més coneguts i potser un dels millors és CMapTools, un programa gratuït creat per l'Institute for Human and Machine Cognition.

Pràctica
  • Podeu descarregar i instal·lar el programa (des de CMapTools)
  • Proveu de crear un mapa senzill i d' aprendre de forma autodidacta.
  • Consulteu l'ajuda en línia
  • Configureu l'idioma de la interfície. Editar - Preferencias - General - Idioma
  • Deseu el mapa a l'ordinador en el que treballem i també als servidors del IMHC (IHMC Public Cmaps).
  • Genereu l'adreça pública del mapa i citeu-la des del vostre bloc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada