dijous, 2 d’octubre de 2008

Creació d'un índex (taula de contingut) amb Word 2007

Els programes, normalment, incorporen una sèrie d'eines que automatitzen tasques rudimentàries o repetitives. Per exemple avui en dia per centrar un text ningú ho fa amb les tecles d'espai, tothom utilitza el botó de centrar . Una tasca feixuga que es pot automatitzar és la creació d'índexs amb el número de pàgina al costat.

El procés de creació de l'índex d'un document Word es pot automatitzar i ens podem estalviar molt temps i errors si emprem l'opció Tabla de contenido.
Els passos a seguir seran:
  • Marcarem amb l'estil Título 1 els títols de tots els apartats que volem que apareguin a l'índex

  • Posarem el cursor a la pàgina on ha d'aparèixer l'índex i farem: Referencia - Tabla de contenido - Insetar tabla de contenido

  • Acceptarem i ens apareixerà l'índex del document. Si els títols dels subapartats estan marcats amb l'estil Título 2, apareixeran també a l'índex (sagnat a la dreta)


  • Si fem canvis al document caldrà actualitzar l'índex: botó dret - actualizar camposCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada