dilluns, 7 de setembre de 2009

Les presentacions a l’Educació.

Document en el•laboració

Introducció

La transmissió de continguts a grups de persones utilitzant recursos tecnològics és una pràctica habitual en educació. Els docents s’han recolzat en pissarres, transparències, diapositives, vídeos, etc. Fins arribar, ara ja fa uns anys a la utilització dels anomenats programes de presentacions. Cal citar que la primera versió del programa més conegut de presentacions, el Microsoft Power Point, va ser llançada al 1987 per als ordinadors Apple Macintosh. (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint )

Tres temes fonamentals planen sempre que es parla de presentacions a l’educació:
 1. La utilització de presentacions, implica sempre una metodologia orientada a la transmissió de coneixements del professor a l’alumne?
 2. Podem fer un mal ús de les presentacions? Com sabem com detectar-lo?
 3. Utilitzar presentacions implica un major aprenentatge de l’alumne?

Competències que es desenvolupen


 • Adquirir la capacitat de cerca, selecció, anàlisi i síntesi de la informació i transformar-la en coneixement. (EB-25)
 • Utilitzar mitjans i entorns digitals per a comunicar-se i treballar de forma col·laborativa, fins i tot a distància, per recolzar l'aprenentatge individual i contribuir a l'aprenentatge dels altres.
Programes i serveis en línia per a crear i publicar presentacions.
Per a crear presentacions hi ha diversos programes, d'aquests convé conèixer:
 • El Microsoft Power Point, que és el més utilitzat i que més possibilitats creatives i multimedials dóna avui en dia. Aquest programa està integrat en la suite Microsoft Office.
 • L’Impress, una alternativa de molta qualitat, lliure i gratuïta per aquells qui volen treballar sense tenir els condicionants d’utilitzar un programa propietari com el Power Point. Forma part de la suite Open Office i la podeu descarregar gratuïtament en català de http://www.sofcatala.org/
 • També hem de destacar les presentacions que podem crear amb el servei on-line Google Docs. Si bé a nivell de recursos tècnics, queda lluny de les dues anteriors, fa un molt bon ús de la xarxa, permetent crear col•laborativament les presentacions, permet xatejar sobre les mateixes mentre les anem construint i finalment publicar-les en format web. És un servei gratuït però no lliure (important diferència)
 • La quarta aplicació de la que cal parlar no és un programa de presentacions pròpiament dit sinó un servei on-line que permet publicar presentacions fetes en Power Point, és tracta de Slide Share o de Slideboom i els podem trobar a http://www.slideshare.com/ o a http://www.slideboom.com/ i si bé no són programes per fer presentacions s'utilitzen molt. Slideboom reconeix moltes més animacions que slideshare

  Com estan estructurats els programes de presentacions.

  Els elements de que consten els programes de creació de presentacions són 6:

  Presentació
 • Diapositives
 • Objectes
 • Accions
 • Transicions
 • Animacions
Les diapositives són l’eix central dels programes de creació de presentacions en ella i col·loquem lliurament els objectes com ara: textos, vídeos, imatges, etc i el conjunt de diapositives formen una presentació. Les presentacions en Power Point tenen l’extensió pptx o ppsx, en Impress creem arxius odp i google també utilitza el seu propi format, però la presentació s’emmagatzema al servidor. Cal dir que tots tres programes donen opcions d’exportar i importar arxius.

Les transicions son l’efecte visual i/o sonor que s’estableix entre diapositives
Les animacions són l’efecte visual i/o sonor que s’estableix als objectes i que pot implicar un ordre d’entrada i sortida de dins la diapositiva
Les accions són el conjunt d’instruccions que executem quan fem un clic o passem el ratolí per sobre nu objecte. (per exemple quan cliquem a sobre un text, anem a una dispositiva concreta)

Com utilitzar-les a l’educació.
Bàsicament tenim dues opcions i no depén tant com pot semblar de la presentació sinó de la metodologia docent que s'utilitzi. Així doncs tenim un gran grup que utilitza les presentacions per a transmetre d'una manera ordenada i clara informació als alumnes i un segon grup que utilitza les presentacions per a: motivar, interactuar, seduir, emocionar, mostrar, construir ....

Totes dues maneres d'utilitzar el Power Point són objecte d'estudi en aquesta assignatura i per realitzar aquest aprenentatge seguirem l'estructura següent:

Coneixement dels aspectes tècnics d'ús del programa Power Point.
Lectura de la comunicació: http://pers.blanquerna.url.edu/jordisimon/doc1302a.pdf
visionat a classe d'exemples relacionats amb les modalitats d'ús citats en la lectura.
Realització d'una pràctica, penjar-la al bloc i comentar-la citant els aspectes metodològics tinguts en compte en el moment de confeccionar-la.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada