diumenge, 6 de setembre de 2009

LLenguatge audiovisual, tractament de la imatge i el vídeo

No tinc clar si aquesta hauria de ser una guia per al professor o per als estudiants...
Si fos per als professors, entenc que caldria que hi haguessin aquests apartats:

(a més a més, en la concreció de les activitats caldria preveure els lligams amb l'altra assignatura del mòdul...)

1. Competències que es desenvolupen (a partir del llistat de competències del mòdul/assignatura/crítiques)
(Continguts: tractament d'imatge, tractament de so, tractament de vídeo, recursos expressius del llenguatge audiovisual, possibilitats didàctiques de l'ús del vídeo a l'escola)
2. Objectius del treball del tema
- Ser capaç de manipular fotografies amb un programa d'edició d'imatge,
- Ser capaç de crear arxius de so amb un programa d'edició d'àudio,
- Ser capaç de muntar un arxiu de vídeo
- Conèixer els recursos expressius bàsics del llenguatge audiovisual
- Conèixer les possibilitats didàctiques de l'ús del vídeo a l'escola
3. Activitats a fer en els diversos espais d'aprenentatge (tenint en compte dues setmanes de dedicació)
- Fer un muntatge de fotos amb música, o un petit vídeo
- Localitzar víeos d'interès didàctic en espais públics (Edu3.cat, YouTube)
- Informar-se de l'ús que es fa del vídeo a l'escola
- Analitzar un anunci publicitari
3.1. Sessió mig-grup (2h)
3.2. Sessió petit-grup (1h)
3.3. Seminari
3.4. Treball tutoritzat (2h?)
3.5. Treball autònom (2h?)
4. Materials de treball
Programari: Gimp, Audacity, Windows Movie Maker
Adreces web:
- recursos expressius del vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=wXQn38iyH4s&feature=related
http://www.xtec.es/~xripoll/llengua.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16844&p_ex=el
- recursos didàctics en format vídeo:
http://www.edu3.cat/,
http://www.youtube.com/ ,
- experiències escolars:
Lectures:
- CABERO, J. (2007): El vídeo en la enseñanza y formación, a CABERO, J. (coord.): Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, Madrid, McGraw/Interamericana de España, 129-1495.
Avaluació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada